Stenlille / Æresmedlem

Æresmedlem

SHHBs generalforsamling blev en særlig dag for både foreningen og Chris Jensen. Her var nemlig til aftenens program en særlig tak og udnævnelse af nyt æresmedlem af foreningen. Formand Carl Henrik Nielsens kommentar til udnævnelsen var, at normen for valget ellers altid har været, at den fandt sted når en person gik på pension, men det synes ikke at være tilfældet, at Chris sådan rigtig går på pension nogensinde. Derfor synes SHHB at tiden var inde.
Udover den støtte som Chris Jensen altid er engageret i og hjælpsom med, har han selv siddet i SHHB, som formand i en periode på 12 år. Han har gennem mange år været en vigtig del af Stenlille, både med sin virksomhed og dens udvikling igennem mange år, som også har skabt mange arbejdspladser i Stenlille.

Chris Jensen er stadig aktiv i større kredse i Sorø og Vestsjællands Lions samt i arbejdsgiverforeningen. Chris er en driftig mand, men har også altid prioriteret sin familie højt, fortæller formanden CH Nielsen. Og sluttede med at sige, at det for foreningen er en stor ære, at Chris Jensen nu er foreningens 4. æresmedlem i SHHBs historie. Øvrige æresmedlemmer er Nils Dyhr, Stoffer samt Arne Nielsen "Strøm".
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com