SHHB / Bestyrelsen 2022

Bestyrelsen 2022

Fungerende Formand
Jens Jakobsen
jjkompetence@mail.dk
 
Kasserer
Malene Topp Østermark
malenetopp@gmail.com
 
  
Medlemmer

CH Nielsen

Jakob Frederiksen

Lotte Krogh

Steen Christensen
 
Cecilie Christensen

Gitte Nielsen

Suppleanter

Berit Nielsen

Heidi L. Larsen

Bettina Jensen
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com