Stenlille / Dialog om hallerne
Vi har modtaget nedenstående pressemeddelelse. Åben og ærlig dialog har for mange af os almindelige borgere i lang tid været ønsket om alle forhold i kommunen, da vi jo er en (ja, selvfølgelig, en besværlig) del af kommunen. Der har været mange møder indtil nu, hvor tingene ikke blev kommunikeret ordentligt ud efterfølgende, men måske er der ved at ske noget, og at embedsmænd og politikere er ved at indse, at vi er nødt til at stå sammen om at få ting til at lykkes i vores kommune. Naivt - måske - men nu prøver man da igen. Så må vi se om der efterfølgende forbliver åbenhed ... selvom kommunikation er en svær størrelse.
Preben Lemann Sørensen
Pressemeddelelser fra Sorø Kommune, den 09. december 2011

Dialog om mulighederne i hallerne

At dialog er vejen frem når der skal findes langsigtede og brugbare løsninger omkring cafeteriadriften i kommunens haller, stod meget klart på tirsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget. 

At dialog er vejen frem når der skal findes langsigtede og brugbare løsninger omkring cafeteriadriften i kommunens haller, stod meget klart på tirsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget. 

På mødet blev det desuden klart at der er behov for også at involvere kommunens SSP-team i at finde en løsning i forhold til den uhensigtsmæssige adfærd i hallerne som ligger uden for hvad servicemedarbejdere, frivillige og eventuelle forpagtere med rimelighed har mulighed for at håndtere. 

Udvalget valgte at fastholde beslutningen om at finde et nyt koncept for forpagtning i hallerne, men understregede samtidig vigtigheden af at den fremadrettede løsning skal findes i dialog med Sportsrådet, Halbrugerrådet og Fagcenter Kultur og Fritid. 

Beslutningen indebærer at Sorø Kommune (Stabscenter Ejendom) skal i dialog med foreningslivet for i fællesskab at finde løsninger som i muligt omfang tilgodeser de synspunkter og holdninger som kommer til udtryk i høringssvarene.

Formand for Teknik og Miljøudvalget Linda Nielsen siger: ”Vi er opmærksomme på at lukningen af cafeterierne er et emne som vækker stærke følelser hos mange. Vi har nu behandlet de høringssvar som er kommet ind, og vi vil i den kommende proces lægge stor vægt på at være i dialog med Sportsrådet og foreningerne omkring udviklingen af det nye koncept.” 

Indtil et nyt koncept for cafeteriadriften i hallerne er klar, skal Sorø Kommune (Stabscenter Ejendom) finde en midlertidig løsning på cafeteriadriften i Sorø-Hallen.

Kernepunkterne for det nye koncept for fremtidens haller i Sorø er:

  • Nyt koncept for forpagtning
  • Nye muligheder for klubbernes egne ”kiosker”
  • Samlingssteder og sociale mødesteder
  • Frisk vand, sund profil
  • Ro og tryghed i hallerne

”Jeg vil gerne understrege at denne her beslutning også indebærer nogle nye muligheder for foreningerne – nemlig muligheden for at skaffe sig en indtjening gennem kioskdrift. I Holberg-Hallen i Dianalund har kommunen for eksempel indgået en aftale med Sportsrådet om kioskdriften. En lignende model kunne være en løsning i Sorø og Stenlille. Men det vigtigste er selvfølgelig at den kommende proces bliver noget som sker i dialog med foreningerne og Sportsrådet, så vi kan nå frem til en løsning som alle kan være tjent med,” siger Linda Nielsen.

8. december 2011

Dårlig styring af hallerne

af Arne Andersen, Stenlille
 
 
Jeg har været ansat i Stenlille-Hallen i 28 år, både som halinspektør og cafeteriabestyrer, så jeg har vel en vis erfaring, og føler trang til at udtale mig.
 
Jeg tænker på, at hallerne står uden opsyn, og man kan ikke købe noget i cafeteriet. Jeg kan ikke se det sunde i det, og økonomien er lig nul. Førhen fik man da forpagtningsafgift på 150.000 kroner.
Samtidig blev det kørt som et kulturhus med mange fester, udstillinger, møder og stævner. Dette kan jo lade sig gøre med frivillige, som skal passe deres arbejde og træne børnene.
Det er lidt kedeligt, at man er nødt til at tage sin øl med, når man dyrker sport. Det er vel ikke sundt, men der er jo ikke noget vand på bordene. Hvem skal sætte det på?
Man har også vedtaget, at man skal feje halgulvet, men glemt at sige det til skolerne, så det må idrætsfolkene også gøre.
Når man spiller badminton skal det sidste hold feje og tage net ned, så de har kun 40 minutter at spille i, og har den dårligste tid. Det er service.
Man har nu bygget en ny flot hal, men har ikke råd til at drive den. Er det ikke lidt molbo-agtigt, at man samtidig vil lave et kulturhus til i Stenlille.
Man vil lave foreningsdrevne kiosker. ER det for at fremme det sorte arbejde? Og hvad med hygiejnekurser, pølsekurser, moms med mere?
Hvad har man tænkt sig at gøre, hvis der sker et nedbrud midt i en kamp, og der går 20 minutter før der kommer en vagt? Så tror jeg, at kampen er tabt, for der er kun en mand på arbejde i weekenden.
Man taler om at lave et idrætscenter, men det bliver vist svært, hvis de selv skal stå for det hele.
Man kan vel heller ikke forvente store stævner og udstillinger, da vi kun har B-haller i kommunen. Disse vil naturligvis gå til nabokommunerne, der har tingene i orden.
I skriver, at I har undersøgt sagen grundigt, men hos hvem? Det kan da ikke være nogen, der har forstand på det (Halinspektørforeningen eller D.I.F.). Ej heller nabokommunerne, men det plejer I jo heller ikke.
I skriver, at I fremtidssikrer hallerne ved at nedlægge cafeterierne.
Lyder det logisk? NEJ?
Det tyder på, at politikere og embedsmænd ikke er deres plads voksen.
 
November 2011
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com