Stenlille / Jazz - på gensyn 2014

PÅ GENSYN I 2014 !


Sorø jazzfestivalen er kommet for at blive – håber vi!

”Nu holder I vel fast og kommer tilbage til næste år.” Under de mange koncerter i Sorøs jazzuge har det ikke skortet på opfordringer til at gentage Sorøs swingende jazzfestival til næste år – og næste og næste...

Det vil arrangørerne hellere end gerne. Initiativtageren, turistchef Jesper Nygaard, er i hvert fald fyr og flamme. Hvordan kan han være andet efter 16 koncerter (og en jazzfilm med Charlie Parker), hvor publikum er strømmet til.

Den ugelange jazzfestival blev en overvældende succes med sammenlagt mere end 2000 tilhørere. Overalt har der været fulde huse, nogle steder endda lidt for fulde, så mange måtte gå forgæves. Målt på antallet af tilhørere blev festivalens topscorere Den gamle Købmandsgård i Stenlille og den endnu ældre klosterkirke inde på Sorø Akademi. Begge steder kom godt 250 mennesker til jazz med henholdsvis det vildt funky band Astro Buddha Agogo og den spirituelt betagende trompetist Palle Mikkelborg sammen med harpe, kontrabas og kirkeorgel.


På den igen!

Nu lover Jesper Nygaard at tage hurtigt fat på arbejdet med at forberede næste års festival, så Sorø kan blive slået fast som en fast tilbagevendende sted på de danske jazzfestivalers landkort.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at sponsorer er afgørende for succes'en. I festivalens netop afsluttede år ét var det først og fremmest Sorø kommune, der dristigt og fremsynet ydede en kulturbevilling til at få jazzen sat i gang. Da sponsortoget begyndte at køre, hoppede samtlige lokale spillesteder med på vognen, ligesom et par musikalske pengeinstitutter har bidraget.

Tak til alle. Og tak til de tusinder af gæster, som har lyttet med i sommervarmen. Sidst, men ikke mindst, tak til de mere end 50 musikere, som spillede sig ind i vores ører og hjerter.

Med venlig hilsen

Jesper Nygaard

Turistchef

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com