Stenlille / Kulturhuset indviet

Kulturhuset indviet

i flot vejr og med mange mennesker

Med bagagerumssalg i gården, ballondyr, musik, malerier, bogcafe og frikadeller i huset, blev Stenlille Kulturhus flot indviet søndag 21/4 kl. 11.

Kulturudvalgsformand Gert Jørgensen klippede snoren og sammen med kulturhusets formand Preben Lemann stod de for talerne, foruden Poul Christiansen, der overrakte en check på vegne af Lærerstandens Brandforsikring, LB-Fonden.

Ca. 100 mennesker var til stede da snoren blev klippet, og det var stenlilleborgere, repræsentanter fra de 13 medlemsforeninger, fra lokalarkivet, der har lokaler samme sted, repræsentanter fra Dianalund Kulturhus, politiske repræsentanter fra byrådet - senere kom borgmesteren også - og alle blev opfordret til at gå ud som kulturhusets ambassadører og fortælle om at Stenlille nu har et kulturhus, der er for ALLE.

Er der 2-3 personer, der har lyst til at danne en interessegruppe, kan man bruge huset for et medlemsgebyr på kun kr. 300,- pr. år. Flere ville gerne være med i en støttegruppe, og en sådan vil der også snart blive tage hul på.


Talerne

Fotos herunder er taget af hhv. Hans Aage Sørensen og TJ-Modelfoto.dk.


Velkommen til indvielse af Stenlille Kulturhus. 

Preben

Fmd. Preben Lemann

Vi har nu i et års tid arbejdet på at få dette hus, byens gamle bibliotek, til at fungere som kulturhus. Forud for min deltagelse lå møder mellem kommune og handelsstandsforeningen samt Liv i Stenlille. Efterfølgende arbejdsgruppemøder gav så det resultat, at der blev fundet en selvstændig bestyrelse, og resultatet blev, at vi den 28. august sidste år kunne holde stiftende generalforsamling. Her i marts i år har vi haft en ordinær generalforsamling, og på navneskiltene kan I se bestyrelsesmedlemmer og aktive omkring huset iøvrigt.

Det er et sejt træk, at få et sådan hus op at stå, og der bliver ved med at være store udfordringer alene omkring lokaler, indretning og pladsforhold, så det er helt afgørende, at der er aktive frivillige, der gider tage en tørn.

Men vi er mange, der er rigtigt glade for at vi overhovedet har fået den mulighed vi nu har omkring huset. Det er ærgerligt at miste et bibliotek, men det er langt bedre at få liv i disse tomme bygninger, end bare være ligeglade. Så kan man synes hvad man vil m.h.t. at være frivillig engageret, og der kan jeg kan jo kun tale for mig selv, og jeg har det sådan, at sålænge det er sjovt at arbejde med og engagere mig i et projekt, så giver det mig meget mere end bare at være tilskuer og se tingene flyde forbi.

Det at være frivillig skal være en fin balance mellem at have et overskueligt projekt, der ikke må koste andres arbejdspladser, det skal give mening og være et tillæg i det lokale samfund og så det at føle sig værdsat, fordi det man laver, også giver mening for andre. Det skal være sjovt at være frivillig, der skal være muligheder for at realisere ting, man selv har indflydelse på, og her er et kulturhus et helt klassisk eksempel. Forvaltningen i kommunen er jo fuldt ud klar over, at de skal give meget frie hænder til sådan nogle underlige fisk som os, - samtidig med de er nødt til at have lidt hånd i hanke med hvad vi laver, så vi ikke kommer til at betyder alt for store ekstra-omkostninger på længere sigt.

Vi har derfor valgt at spørge Kulturudvalgets formand Gert Jørgensen om at indvie huset, og det er en påskønnelse af, at vi synes samarbejdet mellem os og kommune - både forvaltning og politisk - har fungeret fint, og det håber vi meget kan kan blive ved med. Vi vil ihvertfald gøre hvad vi kan.

Og hermed ordet til kulturudvalgsformand Gert Jørgensen.

På billedet ses Halfdan tålmodigt vente med guldsaksen Halfdan
klar til at klippe snoren over. Armene blev lidt lange :-)
Officiel åbning af Stenlille Kulturhus

v/Gert Jørgensen 

Det er en glædens dag i dag, og solen skinner smukt gennem ovenlysvinduet i Kulturhuset i Stenlille og flagalleen er rejst. Vi er nu forsamlet til den officielle indvielse af Stenlille Kulturhus. Kulturhusets vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28.august 2012.

Det er få måneder siden, at vi havde en tilsvarende indvielse i Dianalund. I Dianalund flyttede Borgerhuset, det Lokalhistoriske Arkiv og Biblioteket ind på det gamle rådhus. 

I Stenlille flytter Kulturhuset ind i det gamle bibliotek, og bor nu der sammen med Det Lokalhistoriske arkiv. Arkivet der kunne fejre 40 års jubilæum i onsdags, og har haft til huse her i bygningen siden år 2000.

Når man går forbi på gaden, så undrer man sig måske over, om det nu også er rigtigt, at biblioteket i Stenlille er lukket. For der er jo en masse bøger og behagelige sofaer og stole, hvor man kan hygge sig og få en sludder. Men de flotte bannere på murerne siger noget andet og den er god nok. Det gamle bibliotek er lukket - det var en sorgens dag - men nu skal vi i fællesskab se fremad. Biblioteket er afløst af en hente og bringe ordning, og nu blomstrer der en hyggelig bogcafe i disse lokaler - tak til Iris og Jytte.

Hvem ved, måske udvikler cafeen sig til en form for selvbetjent bibliotek en dag.

Det har været fantastisk at samarbejde med alle de frivillige, der tog handsken op, da muligheden for etablering af et Kulturhus i Stenlille opstod. Lige fra det første møde på Rådhuset tilbage i 2011 og til det sidste dialogmøde vi havde for knap 14 dage siden på det nye gamle rådhus i Sorø.

Der har været gå på mod og en stor glæde og optimisme i dette samarbejde.

Alle jer der har gjort en forskel i denne etableringsfase, og ikke mindst bestyrelsen – ved formand Preben Lemann , Kate, Tom, Kim, Pernille, Jytte, Ole, Kate (revisor)og Eva samt Lotte og Carl Henrik fra Stenlille Handels, Håndværker og Borgerforening, Liv i Stenlille og mange andre, skal have en stor tak fra alle i Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse.

Det gælder specielt fra medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget, Kulturforvaltningen med Mette og Lene og Ejendomscentret, der har haft den løbende dialog med jer. En dialog som har betydet, at mange ting har kunnet lade sig gøre, selv når det så allermest sort ud. Dialog fremmer nemlig altid forståelse og samarbejde.

Gert JJeg havde den glæde at være dirigent på jeres første ordinære generalforsamling. Og jeg må sige, at der ikke blev lagt skjul på holdninger og synspunkter omkring retningslinjer og husets anvendelse. I har valgt at mangfoldighed skal præge huset, hvilket også går igen i jeres flotte logo. Alle former for foreninger og interessegrupper er velkomne - bare de løser et medlemskab til kr. 300,00. 

Der har allerede været mange aktiviteter i Kulturhuset, så man må sige, at i har fået en rigtig god start.

Der har været dialogmøde med Kommunen omkring udviklingen af Stenlille by, julearrangementer og mange foreninger har holdt flere møder for børn og ældre i de dejlige lokaler 

Jeg håber at Kulturhuset vil fortsætte med at være et samlingssted for borgerne i Stenlille og andre borgere i Sorø Kommune - som bygningen jo faktisk har været de sidste mange år. Også den gang der gennem næsten 40 år var Isenkræmmer i perioden fra 1944 frem til 1984. Herefter fulgte en periode på 10 år med Superbrugs før et slags kommunalt jobcenter og til sidst biblioteket og Arkivet flyttede ind i år 2000. 

Samvirke - som det stadig hedder i Brugsen termer. Min farfar var formand for brugsforeningen i Sønder Bjerge ved Dalmose gennem mange år. Her var man sammen og fælles om mange ting - lige fra indkøb til kølefaciliteter mv. Et fællesskab der var med til at give en sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Og som jeg plejer at sige, så er Sorø Kommune jo også at sammenligne med en brugsforening. Vi skal give den bedst mulige service, have de bedste tilbud, og begge dele til den rigtige pris og til så mange som muligt i kommunen. Så vil det også være muligt, at få sammenhængskraften i Sorø Kommune til at virke, således at ingen skal føle sig udenfor – et godt udgangspunkt er de mange kulturhuse vi nu har forskellige steder i kommunen.

Pas derfor godt på huset. Vi vedtager på onsdag i Kommunalbestyrelsen en driftsaftale for huset. Vi håber, at Kulturhuset må danne rammen for mange forskellige aktiviteter i mange år fremover.

Jeg synes vi skal råbe et trefoldigt leve for Stenlille Kulturhus. Lad os give det - 3 almindelige efterfuldt af et langt

Jeg vil hermed erklære Stenlille Kulturhus for officielt åbent.

 

 

Preben Lemann igen: 

Tusind tak til Gert Jørgensen og jer alle sammen, fordi I nu er med til at indvie Stenlilles nye kulturhus.

 

 

klip

Der er mange i Stenlille og omegn, der fortsat ikke aner at vi har et kulturhus, og at de har en masse muligheder i dette hus. Nu må I alle være ambassadører for os og sørge for det ikke længere er en hemmelighed, at vi har et hus for alle. Mange læser ikke hjemmesider eller aviser, og mange er ikke på facebook, - så hvor utroligt det end lyder, er det let nok at være totalt uinformeret i det moderne samfund, hvis man ikke selv gør et stykke arbejde for at blive informeret. Så lad os prøve noget helt nyt - lad os tale sammen - gå ud og fortæl den gode historie vi nu har - nemlig at vi har et kulturhus. Hjælp os ved at snakke om det her i Stenlille.

På nuværende tidspunkt har vi 13 medlemsforeninger, og vi håber flere er på vej. En medlemsforening er ikke nødvendigvis kun en af de store etablerede foreninger, som fx handelsstandsforeningen, Liv i Stenlille, SIFs håndboldafdeling eller Stenmagle Bylaug, for at nævne 4 af vores 13 medlemsforeninger. Det kan også sagtens være helt nyetablerede “interessegrupper”, og her kan nævnes 2 aktive, som fx malerigruppen med Iris Koll som tovholder og bogcafeen med Jytte Bennike som tovholder. Det er begge to aktiviteter, som først er kommet i gang i kraft af at vi har et kulturhus og som I alle er velkommen til at se nærmere på også i dag. Vi har også ADHD-Vestsjælland, Førtidspensionisterne (der har en udstilling) her i lokalet, Slettebjerggårdens Grundejerforening og De private Dagplejere som medlemmer. To politiske foreninger, nemlig Socialdemokraterne og de konservative er medlemmer, og endelig har vi Sorø kommunale Dagplejere, der også har meldt sig ind hos os. 

Efterhånden som huset bliver mere brugervenligt med bedre køkkenfasciliteter og inventar – vi drømmer også om et bedre gårdmiljø ude bagved – tror jeg mange flere får øjnene op for mulighederne her i huset. Vi har en drøm om, at netop nye og anderledes, måske lidt skæve tiltag, vil se dagens lys her i og omkring huset. Vi vil holde et årligt møde med medlemsforeningerne, for at få en snak om, hvordan de oplever huset, og vi holder huset åbent for alle, der vil afprøve det et par gange, uden at det koster noget og uden at man behøver være medlem. Så hermed en opfordring til at være med i det sjove fællesskab vi har med kulturhuset. Gå gerne allerede nu hen til en af os med navneskilt, og fortæl at du da har lyst til at være med i et eller andet omfang. Tak på forhånd netop til dig.

Jeg vil slutte af med at give handelsstandsforeningen en meget stor tak, da netop denne har været fødselshjælper for kulturhuset, og stadig er det i mange sammenhænge, - og jeg vil sige tak til arkivet, der har været i huset før os. I har passet godt på det, og jeg håber vi fortsat vil have et supergodt samarbejde.

Nu har jeg den store glæde at kunne modtage nogen penge, og det skal man jo aldrig sige nej tak til. Det er Lærerstandens Brandforsikrings fond - LB-fonden - der vil give os en stor chek, så ordet går til Poul Christiansen fra LB-fonden.

. . . . . . 

Poul Christiansen
Det er mig en stor fornøjelse på vegne af Lærerstandens Brandforsikring (LB) at overrække dette gavekort på 5000,-kr til Stenlille kulturhus i forbindelse med indvielsen. LB er stiftet i 1880 som selskab for lærere i folkeskolen for at give dem mulighed for at tegne en billig brandforsikring: siden dengang er der kommet flere forsikringer til, lige som man nu forsikrer alle med hovedarbejde inden for undervisning.  Forsikringerne bygger på gensidighed, der er ingen aktionærer, der skal have udbytte, evt. overskud bruges til at tilbyde gode, billige forsikringer samt at støtte forskellige formål indenfor undervisning og kultur. For at øge kendskabet til LB har man udnævnt de 45 delegerede til en slags ambassadører, som kan indstille lokale aktiviteter. Det var derfor en oplagt ide for mig at kontakte kulturhusets bestyrelse, der hurtigt var klar ti handling. Derfor var det nemt for ledelsen at imødekomme en ansøgning.
 
Jeg håber, at tilskuddet bliver til glæde og gavn for huset og alle dets brugere.  Held og lykke.
 

. . . . . . .  

Poul Christiansen

Tak for det Poul. Jeg er sikker på pengene nok skal blive brugt. Også tak til alle, der har sat gaver på gavebordet og tak forøvrigt til alle for at deltage og være med til at gøre dagen festlig.

Og ellers er der bare at sige, at I nu alle kan nyde de næste par timer frem til kl. 14, både indenfor og udenfor i det dejlige vejr. Vi har lavet et lille bagagerumssalg i gården, og Jytte med medhjælpere sælger bøger i bogcafeen. Vi har malerier på væggene, og vil man købe et maleri aftaler man nærmere med Iris Koll (som står ?), Nikki står klar med at vise, hvordan man laver ballondyr - og det er ikke så farligt som det godt kan lyde ind i mellem - og Niels Jørgen Englich har været så venlig at sørge for den rette stemning her indendøre, så der er ikke et øje tørt. Endelig er der sat lidt småting af forskellig art på bordet, som I alle er velkommen til at tage jer af, der er både lidt vådt og tørt, - så velbekomme - og velkommen til jer alle sammen. Jeg håber vi får nogle gode timer sammen

Tak.

 

Fotos herunder er fra hhv. Hans Aage Sørensen og www.tj-modelfoto.dk
 bagagerumssalg
Bagagerumssalg
 Frivillige
Stærke frivillige kvinder der klarer bogcafe og maleriudstilling
deltagere
Der var omkring 100 interesserede i huset, da det blev indviet.
bagagerumssalg
Bagagerumssalg i gården bag kulturhuset
 
musik
Pernille Egholm Rasmussen og Niels Jørgen Englich leverede fin musik
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com