Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Fibernet under Tuel Å 
Tilslutningstilladelse 
Pas på identitetstyveri 
Vandløbssyn i Sorø Kommune 
Det rygende Barn på Ruds Vedby Skole (1) 
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) 
Partier indgår forlig om budget 
Forslag til Vision og Planstrategi 2026 
Forslag til Lokalplan SK 72 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Fibernet under Tuel Å 
Tilslutningstilladelse 
Pas på identitetstyveri 
Vandløbssyn i Sorø Kommune 
Det rygende Barn på Ruds Vedby Skole (1) 
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) 
Partier indgår forlig om budget 
Forslag til Vision og Planstrategi 2026 
Forslag til Lokalplan SK 72 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com