Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Ny velfærdsdirektør 
Udledningstilladelse 
Spildevandstilladelse 
Udbudsmateriale 
Spildevandstillæg I høring 
varmeregning 
Ny TMD-chef (1) 
Screeningsafgørelse for fjernvarmeprojekt 
Lokalplan SK68 er vedtaget 
Lokalplan SK 71 er vedtaget 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Ny velfærdsdirektør 
Udledningstilladelse 
Spildevandstilladelse 
Udbudsmateriale 
Spildevandstillæg I høring 
varmeregning 
Ny TMD-chef (1) 
Screeningsafgørelse for fjernvarmeprojekt 
Lokalplan SK68 er vedtaget 
Lokalplan SK 71 er vedtaget 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com