Nyt fra Sorø Kommune

Tilslutningstilladelse 
Sagsbehandlingstiden er markant reduceret for byggesager 
Vigtigt, hvis du modtager nyhedsmails fra Sorø Kommune 
Sorø Kommune får ny og mere brugervenlig hjemmeside 29. marts 
Gratis infoaften om iværksætterkursus 
Afgørelse om skift i dyretype 
Ambitiøs indsats for at højne børn og unges trivsel 

Indkaldelse til Generalforsamling i SHHB 27/2-23

 Har du lyst til at være med til at skabe spændende og sjove aktiviteter og få byen til at blive et spændende og godt sted at bo? Kom og hils på os!
Hermed indkaldes til generalforsamling i SHHB – Stenlille lokalråd.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2022
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen, som herefter konstituerer sig selv
9. Valg af suppleanter
10. Valg af 2 revisorer, den ene skal være regnskabskyndig
11. Eventuelt
Efter generalforsamlingens afslutning byder SHHB på kaffe, kage samt øl og vand.
Download dagsorden HER
 

Fjernvarme i Stenlille!

Her vil der blive slået nyheder og info op om evt. fjernvarme i Stenlille.
 
Nyhedsbrev december 2022 KLIK HER
 
 
 
SHHBs bestyrelse - klik her
 
Meld dig ind i SHHB - klik her
 
Husk at benytte den digitale
Stenlillekalender - se her! 
 
Foreninger i Stenlille-området se her
 
Nyheder, arrangementer og pressemeddelelser
fra Sorø Kommune (RSS-feeds)  - klik her
 
SHHB er også på Facebook - klik her 
 
Huse til salg i lokalområdet - Klik her for at gå til siden
 
Video om Sorø kommune - klik her 
 
Kommunen efterlyser hjælp via "Giv os et praj".
Og du kan hjælpe, ved at fortælle, hvad du observerer
- bl.a. huller i vejene  -  Klik her
 
POLITIRAPPORTEN - klik her
 
 
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com